სასკოლო სახელმძღვანელო

ხელოვნება 1-4 კლასები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმძღვანელოების კომპლექტი უმცროსკლასელებისთვის შეიცავს მოსწავლის 2 წიგნს (III-IV კლასები) და მასწავლებლის 4 წიგნს (I-IV კლასები), ასევე ელექტრონულ რესურსს I და II კლასებისათვის. მოსწავლის წიგნები შეიცავს სახალისო და სასარგებლო ინფორმაციის ფართო სპექტრს, თუმცა არ არის გადატვირთული. ინფორმაცია გადმოცემულია მოკლედ, ნათლად და მკაფიოდ, ბავშვებისათვის გასაგები ენით. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა იმას, რომ პრაქტიკული დავალებები იყოს მრავალფეროვანი, ადვილად შესასრულებელი და …

სრულად »

რუსული 6 კლასი (II დონე)

    სახელმძღვანელოს შერჩევისას გარდა ტექნიკური პარამეტრებისა ( შრიფტი, დიზაინი და სხვ.)  ხელმძღვანელობენ ისეთი ძირითადი კრიტერიუმით, როგორიცაა ბავშვის შესაძლებლობებზე ორიენტირებული ორიგინალური სასწავლო მასალა და გამართული მეთოდიკური აპარატი. ზემოთაღნიშნული სახელმძღვანელოები პასუხობენ ამ მოთხოვნას. შემოთავაზებულია ასო-ბგერათა მიწოდების ორიგინალური თანმიმდევრობა. მათი შესწავლა ხდება თემატური პრინციპით ორგანიზებულ სასწავლო მასალაზე, რაც აადვილებს ათვისებას, ლექსიკის სწრაფ დაგროვებას და სამეტყველო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას. ასო-ბგერათა ათვისება არის ძირითადი კომუნიკაციური …

სრულად »

რუსული 5 კლასი (I დონე)

    სახელმძღვანელოს შერჩევისას გარდა ტექნიკური პარამეტრებისა ( შრიფტი, დიზაინი და სხვ.)  ხელმძღვანელობენ ისეთი ძირითადი კრიტერიუმით, როგორიცაა ბავშვის შესაძლებლობებზე ორიენტირებული ორიგინალური სასწავლო მასალა და გამართული მეთოდიკური აპარატი. ზემოთაღნიშნული სახელმძღვანელოები პასუხობენ ამ მოთხოვნას. შემოთავაზებულია ასო-ბგერათა მიწოდების ორიგინალური თანმიმდევრობა. მათი შესწავლა ხდება თემატური პრინციპით ორგანიზებულ სასწავლო მასალაზე, რაც აადვილებს ათვისებას, ლექსიკის სწრაფ დაგროვებას და სამეტყველო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას. ასო-ბგერათა ათვისება არის ძირითადი კომუნიკაციური …

სრულად »

ქართული ენა 4 კლასი

ძვირფასო მასწავლებლებო! გთავაზობთ პირველი კლასის ქართული ენის საანბანო  სასწავლო კომპლექტს, რომელშიც შედის: 1. მოსწავლის წიგნი „ქართული ენა“. ავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე, ქეთევან თოფაძე. 2. მოსწავლის რვეული. ავტორები: მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე. 3. მასწავლებლის წიგნი. ავტორები: მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე, ქეთევან თოფაძე. ჩვენს სასწავლო კომპლექტს საფუძვლად უდევს წერა-კითხვის სწავლების დაბალანსებული მეთოდი. დაბალანსებული მიდგომა ფართოდაა გავრცელებული მსოფლიოში. იგი არ …

სრულად »

ქართული ენა 3 კლასი

ძვირფასო მასწავლებლებო! გთავაზობთ პირველი კლასის ქართული ენის საანბანო  სასწავლო კომპლექტს, რომელშიც შედის: 1. მოსწავლის წიგნი „ქართული ენა“. ავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე, ქეთევან თოფაძე. 2. მოსწავლის რვეული. ავტორები: მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე. 3. მასწავლებლის წიგნი. ავტორები: მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე, ქეთევან თოფაძე. ჩვენს სასწავლო კომპლექტს საფუძვლად უდევს წერა-კითხვის სწავლების დაბალანსებული მეთოდი. დაბალანსებული მიდგომა ფართოდაა გავრცელებული მსოფლიოში. იგი არ …

სრულად »

ქართული ენა 2 კლასი

ძვირფასო მასწავლებლებო! გთავაზობთ პირველი კლასის ქართული ენის საანბანო  სასწავლო კომპლექტს, რომელშიც შედის: 1. მოსწავლის წიგნი „ქართული ენა“. ავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე, ქეთევან თოფაძე. 2. მოსწავლის რვეული. ავტორები: მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე. 3. მასწავლებლის წიგნი. ავტორები: მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე, ქეთევან თოფაძე. ჩვენს სასწავლო კომპლექტს საფუძვლად უდევს წერა-კითხვის სწავლების დაბალანსებული მეთოდი. დაბალანსებული მიდგომა ფართოდაა გავრცელებული მსოფლიოში. იგი არ …

სრულად »

ქართული ენა 1 კლასი

ძვირფასო მასწავლებლებო! გთავაზობთ პირველი კლასის ქართული ენის საანბანო  სასწავლო კომპლექტს, რომელშიც შედის: 1. მოსწავლის წიგნი „ქართული ენა“. ავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე, ქეთევან თოფაძე. 2. მოსწავლის რვეული. ავტორები: მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე. 3. მასწავლებლის წიგნი. ავტორები: მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე, ქეთევან თოფაძე. ჩვენს სასწავლო კომპლექტს საფუძვლად უდევს წერა-კითხვის სწავლების დაბალანსებული მეთოდი. დაბალანსებული მიდგომა ფართოდაა გავრცელებული მსოფლიოში. იგი არ …

სრულად »