Uncategorized

მუსიკა. მე-9 კლასი

მუსიკა მე-9 კლასი მასწავლებლის წიგნი მე-9 კლასში სასწავლო წლის განმავლობაში მოსწავლეები შეისწავლიან შემდეგ თემებს: თემატური ბლოკი: მუსიკა სამყაროში და სამყარო მუსიკაშითემა: მითი და რეალობა მუსიკაში თემატური ბლოკი: მუსიკა საზოგადოებაში და საზოგადოება მუსიკაშითემა: სოციალური კატაკლიზმები მუსიკაში თემატური ბლოკი: მე მუსიკაში და მუსიკა ჩემშითემა: გმირი და ანტიგმირი მუსიკაში მუსიკის საგნის სასწავლო კომპლექტი შეიცავს: მოსწავლის, მასწავლებლის წიგნებსა და ელექტრონულ რესურსს – აუდიო- და ვიდეოჩანაწერებს, …

სრულად »

ქიმია მე-9 კლასი

მე-9 კლასის მოსწავლისა და მასწავლებლის წიგნები შესაბამისობაშია ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნებთან. სახელმძღვანელოში სამიზნე ცნებებთან დაკავშრებული საკითხები  დაწერილია მოსწავლისა და მასწავლებლისთვის გასაგები ენით. მასწავლებლის წიგნი განკუთვნილია IX კლასის ქიმიის მასწავლებლებისთვის. წიგნი არის დამხმარე მასალა, რომელიც მასწავლებლებს ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტით გათვალისწინებული შედეგების მიღწევაში დაეხმარება. მასწავლებლის წიგნში მოცემულია: თემებისა და შეფასების კრიტერიუმების დამაკავშირებელი ცხრილები;წლიური სასწავლო პროგრამის/სასკოლო კურიკულუმის აგების პრინციპები;ქიმიის როგორც საბუნებისმეტყველო საგნის, …

სრულად »

ფიზიკა IX კლასი

ავტორთა ჯგუფი წარმოგიდგენთ ფიზიკის  IX კლასის ახალ გრიფირებულ სახელმძღვანელოს, რომელიც საქართველოს განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით მოხვდა სახელმწიფო შესყიდვებში. ეს ნიშნავს, რომ 2021-2022 სასწავლო წელს როგორც კერძო, ასევე საჯარო სკოლებს შესაძლებლობა ექნებათ IX კლასში ფიზიკა  ამ  სახელმძღვანელოთი ასწავლონ. აღსანიშნავია, რომ სახელმძღვანელოს ოთხივე თანაავტორი მრავალი წელია თბილისის სხვადასხვა სკოლაში ვეწევით პედაგოგიურ მოღვაწეობას, რომელმაც დაგვანახა ფიზიკის სწავლა-სწავლების მრავალი პრობლემა.  სწორედ ამან გააჩინა იდეა შეგვექმნა …

სრულად »

ფიზიკა VIII კლასი

ჩვენი სახელმძღვანელოს კონცეფცია, შინაარსი და მეთოდიკა სრულად შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმასა და მიზანს. მასწავლებლის წიგნი არის დამხმარე მეთოდური სახელმძღვანელო სკოლის პედაგოგებისთვის, რომლებიც ასწავლიან მე-8 კლასში ფიზიკას. ის მოიცავს ინფორმაციას ფიზიკის სწავლების მიზნის, ამოცანების, სტანდარტის შედეგების მიღწევის, ასევე იმ მეთოდოლოგიური პრინციპების შესახებ, რასაც ეყრდნობა სახელმძღვანელო. წიგნი ეფუძნება მოსწავლის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებასა და მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების პრინციპებს. ის დაეხმარება პედაგოგებს გაკვეთილის ეფექტურად …

სრულად »

ქიმია 8 კლასი

ჩვენი სახელმძღვანელო ხელს უწყობს სხვადასხვა უნარების განვითარებას, ახალი საქმიანობებისა და პროფესიების დაუფლებას; საერთო გლობალური პრობლემების (კლიმატის ცვლილება, გარემოს დაბინძურება, საკვებთან და წყალთან დაკავშირებული საკითხები) გადაჭრის საჭიროებას. იგი მოწოდებულია მოსწავლემ შეისწავლოს სხვა ქვეყნების კულტურის პატივისცემა, ღირებულებები და ფასეულობები; გახდეს სოციალურად და გარემოსდაცვითი კუთხით პასუხისმგებელი, გააცნობიეროს ადამიანებისა და დანარჩენი ცოცხალი სამყაროს ურთიერთდამოკიდებულება; ჩამოუყალიბდეს პოზიტიური ხედვა საკუთარ როლზე; დაამყაროს კავშირი რეალურ სამყაროსთან, თავის …

სრულად »

მუსიკა 8 კლასი

  მუსიკის VIII კლასის სახელმძღვანელოს სერია მოიცავს მოსწავლისა და მასწავლებლის წიგნებს, აუდიო- და ვიდეომასალებს. ჩვენი სახელმძღვანელოს/სერიის კონცეფცია მოიაზრებს მოსწავლეზე ორიენტირებული მუსიკის სწავლების პროცესის ორგანიზებას ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების გათვალისწინებით: როგორ გავხადოთ საგაკვეთილო პროცესი საინტერესო და მრავალფეროვანი, როგორი მიდგომები და პრაქტიკული სტრატეგიები გამოვიყენოთ, რა რესურსებით გავამდიდროთ მუსიკის გაკვეთილი და სხვ. შევეცადეთ თემები წარმოგვედგინა მრავალფეროვნად, ჩავრთეთ სხვადასხვა დონის შემეცნებითი და ინტერაქტიული აქტივობები, …

სრულად »

ინგლისური 1 კლასი

   პირველი კლასის სახელმძღვანელო სრულიად ინოვაციურია. ავტორმა გაითვალისწინა ამ ასაკის მოსწავლეთა ფსიქოლოგიური განწყობილება და მთლიანად ზღაპრის ( მელაკუდა როგორ ასწავლის ინგლისურს ტყის ცხოველებს)  სამყაროში შეიყვანა ისინი. ახალ ენობრივ ერთეულებს მოსწავლეები ეუფლებიან ზღაპრის გმირებს შორის გამართული დიალოგებით, ლექსებით, სიმღერებით, თამაშობებით. ფაქტობრივად პატარები ისე იწყებენ ინგლისურ ენაზე  მეტყველებას, რომ ვერც კი აცნობიერებენ რომ უცხო ენის გარემოში არიან,  ბაძავენ გმირებს, ხალისით იმეორებენ მათ …

სრულად »

ქართული ენა 3 კლასი

ძვირფასო მასწავლებლებო! გთავაზობთ პირველი კლასის ქართული ენის საანბანო  სასწავლო კომპლექტს, რომელშიც შედის: 1. მოსწავლის წიგნი „ქართული ენა“. ავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე, ქეთევან თოფაძე. 2. მოსწავლის რვეული. ავტორები: მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე. 3. მასწავლებლის წიგნი. ავტორები: მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე, ქეთევან თოფაძე. ჩვენს სასწავლო კომპლექტს საფუძვლად უდევს წერა-კითხვის სწავლების დაბალანსებული მეთოდი. დაბალანსებული მიდგომა ფართოდაა გავრცელებული მსოფლიოში. იგი არ …

სრულად »