Uncategorized

ფიზიკა VIII კლასი

ჩვენი სახელმძღვანელოს კონცეფცია, შინაარსი და მეთოდიკა სრულად შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმასა და მიზანს. მასწავლებლის წიგნი არის დამხმარე მეთოდური სახელმძღვანელო სკოლის პედაგოგებისთვის, რომლებიც ასწავლიან მე-8 კლასში ფიზიკას. ის მოიცავს ინფორმაციას ფიზიკის სწავლების მიზნის, ამოცანების, სტანდარტის შედეგების მიღწევის, ასევე იმ მეთოდოლოგიური პრინციპების შესახებ, რასაც ეყრდნობა სახელმძღვანელო. წიგნი ეფუძნება მოსწავლის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებასა და მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების პრინციპებს. ის დაეხმარება პედაგოგებს გაკვეთილის ეფექტურად …

სრულად »

ქიმია 8 კლასი

ჩვენი სახელმძღვანელო ხელს უწყობს სხვადასხვა უნარების განვითარებას, ახალი საქმიანობებისა და პროფესიების დაუფლებას; საერთო გლობალური პრობლემების (კლიმატის ცვლილება, გარემოს დაბინძურება, საკვებთან და წყალთან დაკავშირებული საკითხები) გადაჭრის საჭიროებას. იგი მოწოდებულია მოსწავლემ შეისწავლოს სხვა ქვეყნების კულტურის პატივისცემა, ღირებულებები და ფასეულობები; გახდეს სოციალურად და გარემოსდაცვითი კუთხით პასუხისმგებელი, გააცნობიეროს ადამიანებისა და დანარჩენი ცოცხალი სამყაროს ურთიერთდამოკიდებულება; ჩამოუყალიბდეს პოზიტიური ხედვა საკუთარ როლზე; დაამყაროს კავშირი რეალურ სამყაროსთან, თავის …

სრულად »

მუსიკა 8 კლასი

  მუსიკის VIII კლასის სახელმძღვანელოს სერია მოიცავს მოსწავლისა და მასწავლებლის წიგნებს, აუდიო- და ვიდეომასალებს. ჩვენი სახელმძღვანელოს/სერიის კონცეფცია მოიაზრებს მოსწავლეზე ორიენტირებული მუსიკის სწავლების პროცესის ორგანიზებას ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების გათვალისწინებით: როგორ გავხადოთ საგაკვეთილო პროცესი საინტერესო და მრავალფეროვანი, როგორი მიდგომები და პრაქტიკული სტრატეგიები გამოვიყენოთ, რა რესურსებით გავამდიდროთ მუსიკის გაკვეთილი და სხვ. შევეცადეთ თემები წარმოგვედგინა მრავალფეროვნად, ჩავრთეთ სხვადასხვა დონის შემეცნებითი და ინტერაქტიული აქტივობები, …

სრულად »

ინგლისური 1 კლასი

   პირველი კლასის სახელმძღვანელო სრულიად ინოვაციურია. ავტორმა გაითვალისწინა ამ ასაკის მოსწავლეთა ფსიქოლოგიური განწყობილება და მთლიანად ზღაპრის ( მელაკუდა როგორ ასწავლის ინგლისურს ტყის ცხოველებს)  სამყაროში შეიყვანა ისინი. ახალ ენობრივ ერთეულებს მოსწავლეები ეუფლებიან ზღაპრის გმირებს შორის გამართული დიალოგებით, ლექსებით, სიმღერებით, თამაშობებით. ფაქტობრივად პატარები ისე იწყებენ ინგლისურ ენაზე  მეტყველებას, რომ ვერც კი აცნობიერებენ რომ უცხო ენის გარემოში არიან,  ბაძავენ გმირებს, ხალისით იმეორებენ მათ …

სრულად »

ქართული ენა 3 კლასი

ძვირფასო მასწავლებლებო! გთავაზობთ პირველი კლასის ქართული ენის საანბანო  სასწავლო კომპლექტს, რომელშიც შედის: 1. მოსწავლის წიგნი „ქართული ენა“. ავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე, ქეთევან თოფაძე. 2. მოსწავლის რვეული. ავტორები: მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე. 3. მასწავლებლის წიგნი. ავტორები: მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე, ქეთევან თოფაძე. ჩვენს სასწავლო კომპლექტს საფუძვლად უდევს წერა-კითხვის სწავლების დაბალანსებული მეთოდი. დაბალანსებული მიდგომა ფართოდაა გავრცელებული მსოფლიოში. იგი არ …

სრულად »