სასკოლო სახელმძღვანელო

მათემატიკა VI კლასი

       სახელმძღვანელო შედგენილია ისე, რომ მოსწავლეს არა მარტო შეასწავლოს, არამედ შეაყვაროს კიდეც მათემატიკა; თითოეული ახალი თემა ახსნილია მარტივი და გასაგები ენით, მოხმობილია ყოველდღიური მაგალითები. მოსწავლე დამოუკიდებლადაც შეძლებს მასალაში გარკვევას. გაკვეთილების ტექსტსა და ამოცანებში მოცემულია ბევრი საინტერესო ფაქტი ისტორიიდან, გეოგრაფიდან, ბიოლოგიიდან და ა.შ. სავარჯიშოები, რომლებიც სირთულის სხვადასხვა დონეს ითვალისწინებს, მოიცავს არაერთ ორიგინალურსა და მოსწავლეთა საზრიანობაზე მიმართულ კითხვას.

სრულად »

მათემატიკა V კლასი

     სახელმძღვანელო შედგენილია ისე, რომ მოსწავლეს არა მარტო შეასწავლოს, არამედ შეაყვაროს კიდეც მათემატიკა; თითოეული ახალი თემა ახსნილია მარტივი და გასაგები ენით, მოხმობილია ყოველდღიური მაგალითები. მოსწავლე დამოუკიდებლადაც შეძლებს მასალაში გარკვევას. გაკვეთილების ტექსტსა და ამოცანებში მოცემულია ბევრი საინტერესო ფაქტი ისტორიიდან, გეოგრაფიდან, ბიოლოგიიდან და ა.შ. სავარჯიშოები, რომლებიც სირთულის სხვადასხვა დონეს ითვალისწინებს, მოიცავს არაერთ ორიგინალურსა და მოსწავლეთა საზრიანობაზე მიმართულ კითხვას.

სრულად »

მათემატიკა IV კლასი

    სახელმძღვანელო წარმოადგენს I, II და III კლასში შესწავლილი კურსის გაგრძელებას და  განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებო სკოლის IV კლასებისათვის. იგი დაწერილია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემული დაწყებითი მათემატიკური განათლების კონცეფციის შესაბამისად შედგენილი პროგრამის მიხედვით. სასწავლო მასალა სრულად ითვალისწინებს ამ ასაკის ბავშვთა შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს. სახელმძღვანელოში მრავლადაა მოცემული პროგრამის შესაბამისი მრავალფეროვანი და სირთულის მიხედვით დალაგებული სავარჯიშოები, რაც პედაგოგს სხვადასხვა სიძლიერის მოსწავლეებთან წარმატებით მუშაობის …

სრულად »

ბუნება 6 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. მოცემული სახელმძღვანელო განკუთვნილია დაწყებითი საფეხურის VI კლასისთვის. იგი ემსახურება ბუნებისმეტყველების სწავლების მიზანს — აზიაროს მოსწავლე საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს კვლევის უნარ ჩვევები. წარმოდგენილი სახელმძღვანელო ეფუძნება  I – V კლასების სტანდარტს და სრულიად მოიცავს VI კლასის სტანდარტით გათვალისწინებულ მიმართულებებს: მეცნიერული კვლევა-ძიება; ცოცხალი სამყარო; სხეულები და მოვლენები; დედამიწა და გარე სამყარო. …

სრულად »

ბუნება 6 კლასი. მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნის სტრუქტურა მოიცავს VI კლასის   ბუნებისმეტყველების სტანდარტს და  სახელმძღვანელოს შესაბამისობას სტანდარტთან. მეთოდური სახელმძღვანელო მასწავლებლებს სთავაზობს I თავის ყველა  გაკვეთილისა და მომდევნო თავების თითო გაკვეთილის სავარაუდო სცენარს (თემა, მიზანი, უნარ-ჩვევები, რომლის განვითარებასაც გაკვეთილი გულისხმობს, რესურსები, დავალების პასუხები, აქტივობები მიმდინარეობით, სავარაუდო კითხვა-პასუხებითა და დროის მითითებით) თითოეული გაკვეთილის დაგეგმვისას  გათვალისწინებულია თანამედროვე მიდგომები. შემოთავაზებული გაკვეთილების უმეტესობა სამფაზიანია. თუმცა, მასწავლებელს შეუძლია დაგეგმოს  გაკვეთილი   შეხედულებისა  …

სრულად »

ბუნება 5 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. მოცემული სახელმძღვანელო განკუთვნილია დაწყებითი საფეხურის V კლასისთვის. იგი ემსახურება ბუნებისმეტყველების სწავლების მიზანს — აზიაროს მოსწავლე საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს კვლევის უნარ ჩვევები. წარმოდგენილი სახელმძღვანელო ეფუძნება  I – IV კლასების სტანდარტს და სრულიად მოიცავს V კლასის სტანდარტით გათვალისწინებულ მიმართულებებს: მეცნიერული კვლევა-ძიება; ცოცხალი სამყარო; სხეულები და მოვლენები; დედამიწა და გარე სამყარო. …

სრულად »

ბუნება 5 კლასი. მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნის სტრუქტურა მოიცავს V კლასის   ბუნებისმეტყველების სტანდარტს და  სახელმძღვანელოს შესაბამისობას სტანდარტთან. მეთოდური სახელმძღვანელო მასწავლებლებს სთავაზობს I თავის ყველა  გაკვეთილისა და მომდევნო თავების თითო გაკვეთილის სავარაუდო სცენარს (თემა, მიზანი, უნარ-ჩვევები, რომლის განვითარებასაც გაკვეთილი გულისხმობს, რესურსები, დავალების პასუხები, აქტივობები მიმდინარეობით, სავარაუდო კითხვა-პასუხებითა და დროის მითითებით) თითოეული გაკვეთილის დაგეგმვისას  გათვალისწინებულია თანამედროვე მიდგომები. შემოთავაზებული გაკვეთილების უმეტესობა სამფაზიანია. თუმცა, მასწავლებელს შეუძლია დაგეგმოს  გაკვეთილი   შეხედულებისა  …

სრულად »

ბუნება 4 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. დაწყებითი საფეხურის IV კლასისთვის განკუთვნილი ეს სახელმძღვანელო ითვალისწინებს შესაბამის საგანმანათლებლო პრინციპებს და მიზნად ისახავს მოსწავლის მიერ საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლების გაცნობასა და  მათი კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარებას. სახელმძღვანელო  ორგანულად უკავშირდება და აგრძელებს სერიის კონცეფციასა და მიზანს, ქმნის საფუძველს დაწყებითი საფეხურის მე 5-6 კლასებისთვის. შინაარსობრივად სახელმძღვანელო 6 თემადაა დაჯგუფებული: 1. სხეულები და მოვლენები;  …

სრულად »

ბუნება 4 კლასი. მასწავლებლის წიგნი

 მასწავლებლის წიგნის სტრუქტურა მოიცავს IV კლასის   ბუნებისმეტყველების სტანდარტს და  სახელმძღვანელოს შესაბამისობას სტანდარტთან. მეთოდური სახელმძღვანელო მასწავლებლებს სთავაზობს I თავის ყველა  გაკვეთილისა და მომდევნო თავების თითო გაკვეთილის სავარაუდო სცენარს (თემა, მიზანი, უნარ-ჩვევები, რომლის განვითარებასაც გაკვეთილი გულისხმობს, რესურსები, დავალების პასუხები, აქტივობები მიმდინარეობით, სავარაუდო კითხვა-პასუხებითა და დროის მითითებით) თითოეული გაკვეთილის დაგეგმვისას  გათვალისწინებულია თანამედროვე მიდგომები. შემოთავაზებული გაკვეთილების უმეტესობა სამფაზიანია. თუმცა, მასწავლებელს შეუძლია დაგეგმოს  გაკვეთილი   შეხედულებისა  …

სრულად »