სასკოლო სახელმძღვანელო

ბუნება 3 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. შემოთავაზებული III კლასის სახელმძღვანელო  ითვალისწინებს დაწყებით  საფეხურზე  სწავლა-სწავლების   საგანმანათლებლო  პრინციპებს, ემსახურება ბუნებისმეტყველების სწავლების მიზანს და მოიცავს მესამე კლასის სტანდარტით გათვალისწინებულ  მიმართულებებს. 64 თემატური  ერთეული  6 თემადაა დაჯგუფებული: 1. ციური  სხეულები; 2. ბუნებრივი  მოვლენები; 3. ყვავილოვანი მცენარეები; 4. ძუძუმწოვარი ცხოველები; 5. სინათლე  და  სითბო; 6. ბგერა. სახელმძღვანელო ეყრდნობა მოსწავლეზე ორიენტირებულ კონსტრუქტივისტულ …

სრულად »

ბუნება 3 კლასი. მასწავლებლის წიგნი

  მასწავლებლის წიგნის სტრუქტურა მოიცავს III კლასის   ბუნებისმეტყველების სტანდარტს და  სახელმძღვანელოს შესაბამისობას სტანდარტთან. მეთოდური სახელმძღვანელო მასწავლებლებს სთავაზობს თითოეული   გაკვეთილის სავარაუდო სცენარს (თემა, მიზანი, უნარ-ჩვევები, რომლის განვითარებასაც გაკვეთილი გულისხმობს, რესურსები, დავალების პასუხები, აქტივობები მიმდინარეობით, სავარაუდო კითხვა-პასუხებითა და დროის მითითებით). თითოეული გაკვეთილის დაგეგმვისას  გათვალისწინებულია თანამედროვე მიდგომები. შემოთავაზებული გაკვეთილების უმეტესობა სამფაზიანია. თუმცა, მასწავლებელს შეუძლია დაგეგმოს  გაკვეთილი   შეხედულებისა  და  გამოცდილების  შესაბამისად. შეფასების, ურთიერთშეფასებისა და …

სრულად »

ბუნება 2 კლასი

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. პირველი და მეორე კლასის კურსი ყველაზე დიდ როლს თამაშობს იმ მიზნების მიღწევაში, რომელსაც სასწავლო ეროვნული გეგმა გვისახავს, რადგანაც,სწორედ  ამ დროს  უვითარდებათ მოსწავლეებს ინტერესი საგნის მიმართ, რაც, ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომი მუშაობისთვის. სახელმძღვანელოს, მოსწავლის რვეულის და მასწავლებლის წიგნის შედგენისას, ვცდილობდი გაკვეთილებზე სწავლების აქტიური ფორმების, კონსტრუქტივისტული მიდგომების დანერგვას. ასეთი მეთოდებით სწავლება აღვივებს მოსწავლეებში …

სრულად »

ბუნება 1 კლასი

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. პირველი და მეორე კლასის კურსი ყველაზე დიდ როლს თამაშობს იმ მიზნების მიღწევაში, რომელსაც სასწავლო ეროვნული გეგმა გვისახავს, რადგანაც,სწორედ  ამ დროს  უვითარდებათ მოსწავლეებს ინტერესი საგნის მიმართ, რაც, ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომი მუშაობისთვის. სახელმძღვანელოს, მოსწავლის რვეულის და მასწავლებლის წიგნის შედგენისას, ვცდილობდი გაკვეთილებზე სწავლების აქტიური ფორმების, კონსტრუქტივისტული მიდგომების დანერგვას. ასეთი მეთოდებით სწავლება აღვივებს მოსწავლეებში …

სრულად »

ჩვენი საქათველო 5-6 კლასი. მასწავლებლის წიგნი

ძვირფასო კოლეგებო! მოგესალმებით გამომცემლობა „საქართველოს მაცნეს“ სახელმძღვანელოს „ჩვენი საქართ­ვე­ლოს“ ავტორები და გთავაზობთ ჩვენს მიერ მომზადებული სახელმძღვანელოს არჩევას. რატომ ჩვენი სახელმძღვანელო? ჩვენი უმთავრესი ამოცანა იყო მიგვეღო ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების შესაბა­მი­სი ისეთი პროდუქტი, რომელიც მოსწავლეებს ერთი მხრივ, ჩამოუყალიბებდა ეროვნულ, ხოლო მეორე მხრივ, ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს, სამშობლოსადმი სიყვარულს  და რაც ასევე მთავარია, გაუღვი­ვებ­და სახელმძღვანელოსადმი დადებით განწყობას, ინტერესს და 10-11 წლის მოზარდებისთვის გასაგებსა და …

სრულად »

ჩვენი საქართველი 6 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო კოლეგებო! მოგესალმებით გამომცემლობა „საქართველოს მაცნეს“ სახელმძღვანელოს „ჩვენი საქართ­ვე­ლოს“ ავტორები და გთავაზობთ ჩვენს მიერ მომზადებული სახელმძღვანელოს არჩევას. რატომ ჩვენი სახელმძღვანელო? ჩვენი უმთავრესი ამოცანა იყო მიგვეღო ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების შესაბა­მი­სი ისეთი პროდუქტი, რომელიც მოსწავლეებს ერთი მხრივ, ჩამოუყალიბებდა ეროვნულ, ხოლო მეორე მხრივ, ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს, სამშობლოსადმი სიყვარულს  და რაც ასევე მთავარია, გაუღვი­ვებ­და სახელმძღვანელოსადმი დადებით განწყობას, ინტერესს და 10-11 წლის მოზარდებისთვის გასაგებსა და …

სრულად »

ჩვენი საქართველი 5 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

 ძვირფასო კოლეგებო! მოგესალმებით გამომცემლობა „საქართველოს მაცნეს“ სახელმძღვანელოს „ჩვენი საქართ­ვე­ლოს“ ავტორები და გთავაზობთ ჩვენს მიერ მომზადებული სახელმძღვანელოს არჩევას. რატომ ჩვენი სახელმძღვანელო? ჩვენი უმთავრესი ამოცანა იყო მიგვეღო ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების შესაბა­მი­სი ისეთი პროდუქტი, რომელიც მოსწავლეებს ერთი მხრივ, ჩამოუყალიბებდა ეროვნულ, ხოლო მეორე მხრივ, ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს, სამშობლოსადმი სიყვარულს  და რაც ასევე მთავარია, გაუღვი­ვებ­და სახელმძღვანელოსადმი დადებით განწყობას, ინტერესს და 10-11 წლის მოზარდებისთვის გასაგებსა და …

სრულად »

მათემატიკა III კლასი

   სახელმძღვანელო წარმოადგენს I და II კლასში შესწავლილი კურსის გაგრძელებას და  განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებო სკოლის III კლასებისათვის. იგი დაწერილია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემული დაწყებითი მათემატიკური განათლების კონცეფციის შესაბამისად შედგენილი პროგრამის მიხედვით. სასწავლო მასალა სრულად ითვალისწინებს ამ ასაკის ბავშვთა შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს. სახელმძღვანელოში მრავლადაა მოცემული პროგრამის შესაბამისი მრავალფეროვანი და სირთულის მიხედვით დალაგებული სავარჯიშოები, რაც პედაგოგს სხვადასხვა სიძლიერის მოსწავლეებთან წარმატებით მუშაობის საშუალებას აძლევს. …

სრულად »

მათემატიკა II კლასი

      სახელმძღვანელო წარმოადგენს I კლასში შესწავლილი კურსის გაგრძელებას და  განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებო სკოლის II კლასებისათვის. იგი დაწერილია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემული დაწყებითი მათემატიკური განათლების კონცეფციის შესაბამისად შედგენილი პროგრამის მიხედვით. სასწავლო მასალა სრულად ითვალისწინებს ამ ასაკის ბავშვთა შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს. სახელმძღვანელოში მრავლადაა მოცემული პროგრამის შესაბამისი მრავალფეროვანი და სირთულის მიხედვით დალაგებული სავარჯიშოები, რაც პედაგოგს სხვადასხვა სიძლიერის მოსწავლეებთან წარმატებით მუშაობის საშუალებას აძლევს. სახელმძღვანელოში …

სრულად »