სასკოლო სახელმძღვანელო

მათემატიკა I კლასი

      სახელმძღვანელო განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის I კლასებისთვის. იგი დაწერილია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემული დაწყებითი მათემატიკური განათლების კონცეფციის შესაბამისად შედგენილი პროგრამის მიხედვით. მოიცავს მათემატიკის საწყის თეორიულ ცნობებს, სავარჯიშოთა სისტემას პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განმტკიცებისათვის, განმავითარებელ და სახალისო დავალებებს. წიგნში მრავლადაა წარმოდგენილი ილუსტრაციები, რაც იზიდავს და ინტერესს აღუძრავს მოსწავლეს. თითოეული სურათი საგანმანათლებლო და განმავითარებელ ფუნქციას ასრულებს, ხელს უწყობს გარკვეული ცოდნის მიწოდებას, ცნების ფორმირებასა …

სრულად »