ნ. გუჯაბიძე – როგორ გავიუმჯობესოთ მახსოვრობა

წიგნში მოცემულია მახსოვრობის გაუყმჯობესების მეთოდიკა და ვარჯიშები დაფუძნებული ჰომეოპათიურ მკურნალობაზე.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: