ა. კურდღელაძე, ფ. კურდღელაძე -“ადამიანთა დაავადებები და მისი ფიტოთერაპია”

წიგნში სამეცნიერო-ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით გადმოცემულია ზოგიერთი სამკურნალო მცენარის აღწერილობა, გავრცელების არეალი და იმ დაავადებათა ჩამონათვალი, რომელთა სამკურნალოდაც გამოიყენება თითოეული მათგანი. წიგნი განკუთვნილია მკითხველთა ფართო წრისათვის.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: