რუსული

რუსული 6 კლასი (II დონე)

    სახელმძღვანელოს შერჩევისას გარდა ტექნიკური პარამეტრებისა ( შრიფტი, დიზაინი და სხვ.)  ხელმძღვანელობენ ისეთი ძირითადი კრიტერიუმით, როგორიცაა ბავშვის შესაძლებლობებზე ორიენტირებული ორიგინალური სასწავლო მასალა და გამართული მეთოდიკური აპარატი. ზემოთაღნიშნული სახელმძღვანელოები პასუხობენ ამ მოთხოვნას. შემოთავაზებულია ასო-ბგერათა მიწოდების ორიგინალური თანმიმდევრობა. მათი შესწავლა ხდება თემატური პრინციპით ორგანიზებულ სასწავლო მასალაზე, რაც აადვილებს ათვისებას, ლექსიკის სწრაფ დაგროვებას და სამეტყველო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას. ასო-ბგერათა ათვისება არის ძირითადი კომუნიკაციური …

სრულად »

რუსული 5 კლასი (I დონე)

    სახელმძღვანელოს შერჩევისას გარდა ტექნიკური პარამეტრებისა ( შრიფტი, დიზაინი და სხვ.)  ხელმძღვანელობენ ისეთი ძირითადი კრიტერიუმით, როგორიცაა ბავშვის შესაძლებლობებზე ორიენტირებული ორიგინალური სასწავლო მასალა და გამართული მეთოდიკური აპარატი. ზემოთაღნიშნული სახელმძღვანელოები პასუხობენ ამ მოთხოვნას. შემოთავაზებულია ასო-ბგერათა მიწოდების ორიგინალური თანმიმდევრობა. მათი შესწავლა ხდება თემატური პრინციპით ორგანიზებულ სასწავლო მასალაზე, რაც აადვილებს ათვისებას, ლექსიკის სწრაფ დაგროვებას და სამეტყველო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას. ასო-ბგერათა ათვისება არის ძირითადი კომუნიკაციური …

სრულად »