მუსიკა

მუსიკა 1 – 4 კლასები

  მუსიკის 1-2 კლასების სახელმძღვანელობის სერია მოიცავს მხოლოდ მასწავლებლის წიგნს, რომელსაც თანდართული აქვს ელექტრონული მასალა: აუდიო, ვიდეოფაილები, ფერადი ილუსტრაციები ბუკებში ჩასატვირთად, რაც ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა გაკვეთილის საინტერესოდ წარმართვისთვის. მოგეხსენებათ, რაოდენ მნიშვნელოვანია ბავშვის თანდაყოლილი ბუნებრივი უნარების, მიდრეკილებების გამოვლენა და სწორად წარმართვა. სწავლების კონცეფცია დავაფუძნეთ ეროვნული გეგმის სტანდარტებზე დაყრდნობით; ჩვენ მიერ შემოთავაზებულ მასწავლებლის წიგნში დეტალურად და კონკრეტულადაა მოწოდებული რეკომენდაციები, თუ როგორ წარმართოს …

სრულად »