ვაჟა-ფშაველა – ათტომეული

წიგნში შესულია მწერლის არაერთი უცნობი და მივიწყებული ნაწარმოები. ვაჟა-ფშაველას მხატვრული სამყარო ჩვენი ამოუწურავი ეროვნული სიმდიდრეა, რომლის სრულყოფილი გაცნობა შესაძლებელი და სასურველია მთლიანობაში.

გამოცემულია 5 ტომი.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: