ქართულ-რუსული ილუსტრირებული ლექსიკონი

ლექსიკონი შეიცავს 6500-ზე მეტ სიტყვას. განკუთვნილია საშუალო სკოლის მოსწავლეთათვის. მასში შეტანილია მხატვრულ თუ სასწავლო ლიტერატურაში, აგრეთვე ზეპირმეტყველებაში ხშირად ხმარებული სიტყვები და გამოთქმები.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: