ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი

შეიცავს 40 000 სიტყვას. ლექსიკონს დართული აქვს ქართული ენის გრამატიკის მოკლე ცნობარი.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: