სასკოლო ლიტერატურული ლექსიკონი-ცნობარი

სახელმძღვანელოში შესულია 4000-მდე ენობრივი ერთეული, რომელთა უმრავლესობას ერთვის ილუსტრირებული მასალა. ლექსიკონი, უპირველ;ეს ყოვლისა, განკუთვნილია ქართული ლიტერატურის მასწავლებელთათვის.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: