კონსტანტინე გამსახურდია – დიდოსტატის მარჯვენა და ნოველები