ინგლისურ-ქართული და ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი

შეიცავს 20 000 სიტყვას. მასში შეტანილია სიტყვები, რომლებიც ხშირად იხმარება საუბრის დროს. ლექსიკონი განკუთვნილია ინგლისური ენის შესწავლის დაწყებითი საფეხურისთვის.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: