ვ.ჭელიძე – ცხრატომეული

თხზულებათა პირველ ტომში დაიბეჭდება ბიოგრაფიული რომანი “ცხოვრება ივანე მაჩაბლისა” და ემზარ კვიტაიშვილის ნაშრომი “მოძღვარი”, რომელიც მოიცავს ვახტანგ ჭელიძის მთელ შემოქმედებას, ხოლო II-IV ტომებში იბეჭდება “ქართლის ცხოვრების ქრონიკები”.

გამოცემულია 7 ტომი.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: