ვიქტორ ჰიუგო – საბრალონი IV

„საბრალონი“ ჰიუგოს უდიდესი და, შეიძლება ითქვას, უმთავრესი რომანია, რომლის შექმნასაც მწერალმა 20 წელზე მეტი მოანდომა, ფრანგული პროგრესული ლიტერატურის ამ უდიდეს ძეგლში ბრწყინვალედაა დახატული საზოგადოების სხვადასხვა ფენის ყოფა, სოციალური უთანხმოება ამ ფენათა შორის და ის ბრძოლა, რომელსაც აწარმოებდა მშრომელი ადამიანი საკუთარი მჩაგვრელების წინააღმდეგ. წიგნი გამოიცემა ოთხ ტომად

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: