ე.ჰივუდი – პოლიტიკა

წიგნი გამოადგება სახელმძღვანელოდ პოლიტიკის შემსწავლელ სტუდენტებს, აგრეთვე პოლიტიკის ანა-ბანათი დაინტერესებულ მკითხველს.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: