გ. ჩხეიძე – ჩემი ხატია სამშობლო

ეძღვნება აკაკი წერეთლის ცხოვრებასა და შემოქმედებას. შემეცნებით-აღმზრდელობითი მასალა მოწოდებულია გასართობებისა და თამაშის სახით. წიგნი დაეხმარება მოსწავლეებს, მასწავლებლებს, და მკითხველთა ფართო წრეს დიდი პოეტის შემოქმედების გაცნობაათვისებაში.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: