ბიოლოგიის ატლასი – უჯრედი

ატლასში მოცემულია თვალსაჩინო მასალა უჯრედის, როგორც ცოცხალი ორგანიზმის, სტრუქტურული და ფუნქციური ერთეულის შესახებ. წიგნის ილუსტრირებულია სურათებითა და სქემებით, რომლებიც მკითხველს დაეხმარება წარმოდგენილი თემების უკეთ აღქმასა და გააზრებაში. ამასთანავე თანდართული ტექსტები მოსწავლეებსა და ბიოლოგიით დაინტერესებულ მკითხველს სთავაზობს მარტივად გასაგებ ინფორმაციას უჯრედის აღმოჩენის ისტორიიდან დაწყებული, თანამედროვე სამეცნიერო კვლევების შედეგად მოპოვებული უახლესი ცოდნით დამთავრებული. ატლასი საშუალებას მისცემს სკოლის მოსწავლეებსა და აბიტურიენტებს, უკეთ აითვისონ საპროგრამო მასალა და მოემზადონ საატესტატო და ეროვნული გამოცდებისთვის.

ISBN: 9789941164309
გვერდები: 80
ყდის ტიპი: რბილი