ჩვენი საქართველო

ჩვენი საქათველო 5-6 კლასი. მასწავლებლის წიგნი

ძვირფასო კოლეგებო! მოგესალმებით გამომცემლობა „საქართველოს მაცნეს“ სახელმძღვანელოს „ჩვენი საქართ­ვე­ლოს“ ავტორები და გთავაზობთ ჩვენს მიერ მომზადებული სახელმძღვანელოს არჩევას. რატომ ჩვენი სახელმძღვანელო? ჩვენი უმთავრესი ამოცანა იყო მიგვეღო ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების შესაბა­მი­სი ისეთი პროდუქტი, რომელიც მოსწავლეებს ერთი მხრივ, ჩამოუყალიბებდა ეროვნულ, ხოლო მეორე მხრივ, ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს, სამშობლოსადმი სიყვარულს  და რაც ასევე მთავარია, გაუღვი­ვებ­და სახელმძღვანელოსადმი დადებით განწყობას, ინტერესს და 10-11 წლის მოზარდებისთვის გასაგებსა და …

სრულად »

ჩვენი საქართველი 6 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო კოლეგებო! მოგესალმებით გამომცემლობა „საქართველოს მაცნეს“ სახელმძღვანელოს „ჩვენი საქართ­ვე­ლოს“ ავტორები და გთავაზობთ ჩვენს მიერ მომზადებული სახელმძღვანელოს არჩევას. რატომ ჩვენი სახელმძღვანელო? ჩვენი უმთავრესი ამოცანა იყო მიგვეღო ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების შესაბა­მი­სი ისეთი პროდუქტი, რომელიც მოსწავლეებს ერთი მხრივ, ჩამოუყალიბებდა ეროვნულ, ხოლო მეორე მხრივ, ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს, სამშობლოსადმი სიყვარულს  და რაც ასევე მთავარია, გაუღვი­ვებ­და სახელმძღვანელოსადმი დადებით განწყობას, ინტერესს და 10-11 წლის მოზარდებისთვის გასაგებსა და …

სრულად »

ჩვენი საქართველი 5 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

 ძვირფასო კოლეგებო! მოგესალმებით გამომცემლობა „საქართველოს მაცნეს“ სახელმძღვანელოს „ჩვენი საქართ­ვე­ლოს“ ავტორები და გთავაზობთ ჩვენს მიერ მომზადებული სახელმძღვანელოს არჩევას. რატომ ჩვენი სახელმძღვანელო? ჩვენი უმთავრესი ამოცანა იყო მიგვეღო ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების შესაბა­მი­სი ისეთი პროდუქტი, რომელიც მოსწავლეებს ერთი მხრივ, ჩამოუყალიბებდა ეროვნულ, ხოლო მეორე მხრივ, ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს, სამშობლოსადმი სიყვარულს  და რაც ასევე მთავარია, გაუღვი­ვებ­და სახელმძღვანელოსადმი დადებით განწყობას, ინტერესს და 10-11 წლის მოზარდებისთვის გასაგებსა და …

სრულად »