ხელოვნება

ხელოვნება 1-4 კლასები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმძღვანელოების კომპლექტი უმცროსკლასელებისთვის შეიცავს მოსწავლის 2 წიგნს (III-IV კლასები) და მასწავლებლის 4 წიგნს (I-IV კლასები), ასევე ...
წაიკითხე მეტი

ხელოვნება 5-6 კლასები

ანოტაცია ხელოვნების სახელმძღვანელოებზე (V-VI კლასები) V-VI კლასის სახელმძღვანელოების კომპლექტი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში შედგება მოსწავლის  და მასწავლებლის  2 წიგნისაგან. მოსწავლის ...
წაიკითხე მეტი