ქიმია

ქიმია 8 კლასი

ჩვენი სახელმძღვანელო ხელს უწყობს სხვადასხვა უნარების განვითარებას, ახალი საქმიანობებისა და პროფესიების დაუფლებას; საერთო გლობალური პრობლემების (კლიმატის ცვლილება, გარემოს დაბინძურება, საკვებთან ...
წაიკითხე მეტი

ქიმია მე-9 კლასი

მე-9 კლასის მოსწავლისა და მასწავლებლის წიგნები შესაბამისობაშია ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნებთან. სახელმძღვანელოში სამიზნე ცნებებთან დაკავშრებული საკითხები დაწერილია მოსწავლისა და მასწავლებლისთვის ...
წაიკითხე მეტი

ქიმია. X კლასი

მე-10 კლასის მოსწავლისა და მასწავლებლის წიგნები შესაბამისობაშია ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნებთან. სახელმძღვანელოში სამიზნე ცნებებთან დაკავშრებული საკითხები დაწერილია მოსწავლისა და მასწავლებლისთვის ...
წაიკითხე მეტი

ქიმია. XI კლასი

მასწავლებლის წიგნი მოსწავლის წიგნი ...
წაიკითხე მეტი