მათემატიკა

მათემატიკა I კლასი

      სახელმძღვანელო განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის I კლასებისთვის. იგი დაწერილია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემული დაწყებითი მათემატიკური განათლების კონცეფციის შესაბამისად შედგენილი ...
წაიკითხე მეტი

მათემატიკა II კლასი

      სახელმძღვანელო წარმოადგენს I კლასში შესწავლილი კურსის გაგრძელებას და  განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებო სკოლის II კლასებისათვის. იგი დაწერილია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ...
წაიკითხე მეტი

მათემატიკა III კლასი

   სახელმძღვანელო წარმოადგენს I და II კლასში შესწავლილი კურსის გაგრძელებას და  განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებო სკოლის III კლასებისათვის. იგი დაწერილია ეროვნულ სასწავლო ...
წაიკითხე მეტი

მათემატიკა IV კლასი

    სახელმძღვანელო წარმოადგენს I, II და III კლასში შესწავლილი კურსის გაგრძელებას და  განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებო სკოლის IV კლასებისათვის. იგი დაწერილია ...
წაიკითხე მეტი

მათემატიკა V კლასი

     სახელმძღვანელო შედგენილია ისე, რომ მოსწავლეს არა მარტო შეასწავლოს, არამედ შეაყვაროს კიდეც მათემატიკა; თითოეული ახალი თემა ახსნილია მარტივი და ...
წაიკითხე მეტი

მათემატიკა VI კლასი

       სახელმძღვანელო შედგენილია ისე, რომ მოსწავლეს არა მარტო შეასწავლოს, არამედ შეაყვაროს კიდეც მათემატიკა; თითოეული ახალი თემა ახსნილია მარტივი ...
წაიკითხე მეტი