ბუნება

ბუნება 6 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. მოცემული სახელმძღვანელო განკუთვნილია დაწყებითი საფეხურის VI კლასისთვის. იგი ემსახურება ბუნებისმეტყველების სწავლების მიზანს — აზიაროს მოსწავლე საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს კვლევის უნარ ჩვევები. წარმოდგენილი სახელმძღვანელო ეფუძნება  I – V კლასების სტანდარტს და სრულიად მოიცავს VI კლასის სტანდარტით გათვალისწინებულ მიმართულებებს: მეცნიერული კვლევა-ძიება; ცოცხალი სამყარო; სხეულები და მოვლენები; დედამიწა და გარე სამყარო. …

სრულად »

ბუნება 6 კლასი. მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნის სტრუქტურა მოიცავს VI კლასის   ბუნებისმეტყველების სტანდარტს და  სახელმძღვანელოს შესაბამისობას სტანდარტთან. მეთოდური სახელმძღვანელო მასწავლებლებს სთავაზობს I თავის ყველა  გაკვეთილისა და მომდევნო თავების თითო გაკვეთილის სავარაუდო სცენარს (თემა, მიზანი, უნარ-ჩვევები, რომლის განვითარებასაც გაკვეთილი გულისხმობს, რესურსები, დავალების პასუხები, აქტივობები მიმდინარეობით, სავარაუდო კითხვა-პასუხებითა და დროის მითითებით) თითოეული გაკვეთილის დაგეგმვისას  გათვალისწინებულია თანამედროვე მიდგომები. შემოთავაზებული გაკვეთილების უმეტესობა სამფაზიანია. თუმცა, მასწავლებელს შეუძლია დაგეგმოს  გაკვეთილი   შეხედულებისა  …

სრულად »

ბუნება 5 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. მოცემული სახელმძღვანელო განკუთვნილია დაწყებითი საფეხურის V კლასისთვის. იგი ემსახურება ბუნებისმეტყველების სწავლების მიზანს — აზიაროს მოსწავლე საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს კვლევის უნარ ჩვევები. წარმოდგენილი სახელმძღვანელო ეფუძნება  I – IV კლასების სტანდარტს და სრულიად მოიცავს V კლასის სტანდარტით გათვალისწინებულ მიმართულებებს: მეცნიერული კვლევა-ძიება; ცოცხალი სამყარო; სხეულები და მოვლენები; დედამიწა და გარე სამყარო. …

სრულად »

ბუნება 5 კლასი. მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნის სტრუქტურა მოიცავს V კლასის   ბუნებისმეტყველების სტანდარტს და  სახელმძღვანელოს შესაბამისობას სტანდარტთან. მეთოდური სახელმძღვანელო მასწავლებლებს სთავაზობს I თავის ყველა  გაკვეთილისა და მომდევნო თავების თითო გაკვეთილის სავარაუდო სცენარს (თემა, მიზანი, უნარ-ჩვევები, რომლის განვითარებასაც გაკვეთილი გულისხმობს, რესურსები, დავალების პასუხები, აქტივობები მიმდინარეობით, სავარაუდო კითხვა-პასუხებითა და დროის მითითებით) თითოეული გაკვეთილის დაგეგმვისას  გათვალისწინებულია თანამედროვე მიდგომები. შემოთავაზებული გაკვეთილების უმეტესობა სამფაზიანია. თუმცა, მასწავლებელს შეუძლია დაგეგმოს  გაკვეთილი   შეხედულებისა  …

სრულად »

ბუნება 4 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. დაწყებითი საფეხურის IV კლასისთვის განკუთვნილი ეს სახელმძღვანელო ითვალისწინებს შესაბამის საგანმანათლებლო პრინციპებს და მიზნად ისახავს მოსწავლის მიერ საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლების გაცნობასა და  მათი კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარებას. სახელმძღვანელო  ორგანულად უკავშირდება და აგრძელებს სერიის კონცეფციასა და მიზანს, ქმნის საფუძველს დაწყებითი საფეხურის მე 5-6 კლასებისთვის. შინაარსობრივად სახელმძღვანელო 6 თემადაა დაჯგუფებული: 1. სხეულები და მოვლენები;  …

სრულად »

ბუნება 4 კლასი. მასწავლებლის წიგნი

 მასწავლებლის წიგნის სტრუქტურა მოიცავს IV კლასის   ბუნებისმეტყველების სტანდარტს და  სახელმძღვანელოს შესაბამისობას სტანდარტთან. მეთოდური სახელმძღვანელო მასწავლებლებს სთავაზობს I თავის ყველა  გაკვეთილისა და მომდევნო თავების თითო გაკვეთილის სავარაუდო სცენარს (თემა, მიზანი, უნარ-ჩვევები, რომლის განვითარებასაც გაკვეთილი გულისხმობს, რესურსები, დავალების პასუხები, აქტივობები მიმდინარეობით, სავარაუდო კითხვა-პასუხებითა და დროის მითითებით) თითოეული გაკვეთილის დაგეგმვისას  გათვალისწინებულია თანამედროვე მიდგომები. შემოთავაზებული გაკვეთილების უმეტესობა სამფაზიანია. თუმცა, მასწავლებელს შეუძლია დაგეგმოს  გაკვეთილი   შეხედულებისა  …

სრულად »

ბუნება 3 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. შემოთავაზებული III კლასის სახელმძღვანელო  ითვალისწინებს დაწყებით  საფეხურზე  სწავლა-სწავლების   საგანმანათლებლო  პრინციპებს, ემსახურება ბუნებისმეტყველების სწავლების მიზანს და მოიცავს მესამე კლასის სტანდარტით გათვალისწინებულ  მიმართულებებს. 64 თემატური  ერთეული  6 თემადაა დაჯგუფებული: 1. ციური  სხეულები; 2. ბუნებრივი  მოვლენები; 3. ყვავილოვანი მცენარეები; 4. ძუძუმწოვარი ცხოველები; 5. სინათლე  და  სითბო; 6. ბგერა. სახელმძღვანელო ეყრდნობა მოსწავლეზე ორიენტირებულ კონსტრუქტივისტულ …

სრულად »

ბუნება 3 კლასი. მასწავლებლის წიგნი

  მასწავლებლის წიგნის სტრუქტურა მოიცავს III კლასის   ბუნებისმეტყველების სტანდარტს და  სახელმძღვანელოს შესაბამისობას სტანდარტთან. მეთოდური სახელმძღვანელო მასწავლებლებს სთავაზობს თითოეული   გაკვეთილის სავარაუდო სცენარს (თემა, მიზანი, უნარ-ჩვევები, რომლის განვითარებასაც გაკვეთილი გულისხმობს, რესურსები, დავალების პასუხები, აქტივობები მიმდინარეობით, სავარაუდო კითხვა-პასუხებითა და დროის მითითებით). თითოეული გაკვეთილის დაგეგმვისას  გათვალისწინებულია თანამედროვე მიდგომები. შემოთავაზებული გაკვეთილების უმეტესობა სამფაზიანია. თუმცა, მასწავლებელს შეუძლია დაგეგმოს  გაკვეთილი   შეხედულებისა  და  გამოცდილების  შესაბამისად. შეფასების, ურთიერთშეფასებისა და …

სრულად »

ბუნება 2 კლასი

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. პირველი და მეორე კლასის კურსი ყველაზე დიდ როლს თამაშობს იმ მიზნების მიღწევაში, რომელსაც სასწავლო ეროვნული გეგმა გვისახავს, რადგანაც,სწორედ  ამ დროს  უვითარდებათ მოსწავლეებს ინტერესი საგნის მიმართ, რაც, ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომი მუშაობისთვის. სახელმძღვანელოს, მოსწავლის რვეულის და მასწავლებლის წიგნის შედგენისას, ვცდილობდი გაკვეთილებზე სწავლების აქტიური ფორმების, კონსტრუქტივისტული მიდგომების დანერგვას. ასეთი მეთოდებით სწავლება აღვივებს მოსწავლეებში …

სრულად »