სასკოლო სახელმძღვანელო

ფიზიკა VII კლასი

აღსანიშნავია, რომ მოსწავლის წიგნი საიტზე მოცემულია არასრული ვერსიით-გაცნობის მიზნით, ხოლო მასწავლებლის წიგნი სრულად ამ სასწავლო წელს იწყებ შენთვის ახალი მეცნიერების, ფიზიკის, შესწავლას. სიტყვა „ფიზიკა“ წარმოქმნილია ბერძნული სიტყვისგან „ფიუზის“, რაც ბუნებას ნიშნავს. ის პირველად გვხვდება ძველი წელთაღრიცხვის IV საუკუნეში მოღვაწე დიდი ბერძენი ფილოსოფოსის, არისტოტელეს ნაშრომებში. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის თანახმად, სიტყვა „ბუნებას“ აქვს ორი განმარტება: I. რეალურად, ობიექტურად არსებული სამყარო (დედამიწა, …

სრულად »

ინგლისური 6 კლასი

   მეექვსე კლასის სახელმძღვანელო  შესაბამისობაშია ენის სწავლების თანამედროვე მოთხოვნებთან, გამდიდრებულია ინოვაციური მეთოდებით და სწავლების მრავალმხრივი მიდგომებით. ყოველივე ეს დიდად შეუწყობს ხელს უცხოური ენების სწავლებას, დაეხმრება მასწავლებლებს პოზიტიური გარემოს შექმნაში და სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებაში. მეექვსე კლასის  სახელმძღვანელო აგებულია მარტივიდან რთულის პრინციპით რაც ითვალისწინებს წინარე ცოდნის გააქტიურებას და ახალი თემების და ცოდნის დამატებას.  მასალა ორიენტირებულია ოთხივე უნარ-ჩვევის – მოსმენა, კითხვა, წერა, ლაპარაკი, …

სრულად »

ინგლისური 5 კლასი

    მეხუთე კლასის სახელმძღვანელო  შესაბამისობაშია ენის სწავლების თანამედროვე მოთხოვნებთან, გამდიდრებულია ინოვაციური მეთოდებით და სწავლების მრავალმხრივი მიდგომებით. ყოველივე ეს დიდად შეუწყობს ხელს უცხოური ენების სწავლებას, დაეხმარება მასწავლებლებს პოზიტიური გარემოს შექმნაში და სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებაში. მეხუთე კლასის  სახელმძღვანელო აგებულია მარტივიდან რთულის პრინციპით რაც ითვალისწინებს წინარე ცოდნის გააქტიურებას და ახალი თემების და ცოდნის დამატებას.  მასალა ორიენტირებულია ოთხივე  უნარ-ჩვევის – მოსმენა, კითხვა, წერა, …

სრულად »

ინგლისური 4 კლასი

      მეოთხე  კლასის სახელმძღვანელო  შესაბამისობაშია ენის სწავლების თანამედროვე მოთხოვნებთან, გამდიდრებულია ინოვაციური მეთოდებით და სწავლების მრავალმხრივი მიდგომებით. ყოველივე ეს დიდად შეუწყობს ხელს უცხოური ენების სწავლებას, დაეხმარება მასწავლებლებს პოზიტიური გარემოს შექმნაში და სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებაში. მეოთხე კლასის  სახელმძღვანელო აგებულია მარტივიდან რთულის პრინციპით რაც ითვალისწინებს წინარე ცოდნის გააქტიურებას და ახალი თემების და ცოდნის დამატებას. მეოთხე კლასის მასალა ორიენტირებულია ოთხივე უნარ-ჩვევის – მოსმენა, …

სრულად »

ინგლისური 3 კლასი

      მესამე  კლასის სახელმძღვანელო  შესაბამისობაშია ენის სწავლების თანამედროვე მოთხოვნებთან, გამდიდრებულია ინოვაციური მეთოდებით და სწავლების მრავალმხრივი მიდგომებით. ყოველივე ეს დიდად შეუწყობს ხელს უცხოური ენების სწავლებას, დაეხმარება მასწავლებლებს პოზიტიური გარემოს შექმნაში და სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებაში. სახელმძღვანელო აგებულია მარტივიდან რთულის პრინციპით რაც ითვალისწინებს წინარე ცოდნის გააქტიურებას და ახალი თემების და ცოდნის დამატებას. მესამე კლასის მასალა ორიენტირებულია ოთხივე  უნარ-ჩვევის – მოსმენა, კითხვა, წერა, …

სრულად »

ინგლისური 2 კლასი

      მეორე  კლასის  სახელმძღვანელო  შესაბამისობაშია ენის სწავლების თანამედროვე მოთხოვნებთან, გამდიდრებულია ინოვაციური მეთოდებით და სწავლების მრავალმხრივი მიდგომებით. ყოველივე ეს დიდად შეუწყობს ხელს უცხოური ენების სწავლებას, დაეხმარება მასწავლებლებს პოზიტიური გარემოს შექმნაში და სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებაში. ინოვაცია მდგომარეობს იმაში რომ სახელმძღვანელო უეცრად ანბანის სწავლებით კი არ იწყება, არამედ ამზადებს მოსწავლეს, შეყავს იგი ახალ სიტუაციურ  გარემოში, აცნობს მათ ოთხ თანატოლს, ქართველ,  ინგლისელ   და …

სრულად »

მუსიკა 1 – 4 კლასები

  მუსიკის 1-2 კლასების სახელმძღვანელობის სერია მოიცავს მხოლოდ მასწავლებლის წიგნს, რომელსაც თანდართული აქვს ელექტრონული მასალა: აუდიო, ვიდეოფაილები, ფერადი ილუსტრაციები ბუკებში ჩასატვირთად, რაც ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა გაკვეთილის საინტერესოდ წარმართვისთვის. მოგეხსენებათ, რაოდენ მნიშვნელოვანია ბავშვის თანდაყოლილი ბუნებრივი უნარების, მიდრეკილებების გამოვლენა და სწორად წარმართვა. სწავლების კონცეფცია დავაფუძნეთ ეროვნული გეგმის სტანდარტებზე დაყრდნობით; ჩვენ მიერ შემოთავაზებულ მასწავლებლის წიგნში დეტალურად და კონკრეტულადაა მოწოდებული რეკომენდაციები, თუ როგორ წარმართოს …

სრულად »

ფიზიკური აღზრდა 1-6 კლასები

ძვირფასო მასწავლებლებო, მშობლებო, მოზარდი თაობის სწორი აღზრდით დაინტერესებულო მკითხველო! უკვე რამდენიმე წელია, რაც ჩვენს სკოლებში ახალი საგნის – ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სავალდებულო სწავლება შემოვიდა. დასახელებული საგანი მეტად საჭირო საქმეს – ფიზიკურად და სულიერად ჯანსაღი თაობის აღზრდას ემსახურება და მისი სკოლებში წარმატებით დანერგვა ძალზე საშური საქმე გახლავთ. მარტივი ჭეშმარიტებაა, რომ ახალი საგნის სწავლებისთვის, პირველ რიგში, საჭიროა სათანადო დონეზე შექმნილი სახელმძღვანელოები. …

სრულად »

ხელოვნება 5-6 კლასები

ანოტაცია ხელოვნების სახელმძღვანელოებზე (V-VI კლასები) V-VI კლასის სახელმძღვანელოების კომპლექტი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში შედგება მოსწავლის  და მასწავლებლის  2 წიგნისაგან. მოსწავლის წიგნები შეიცავს სახალისო და სასარგებლო ინფორმაციის ფართო სპექტრს. მოსწავლეები ეცნობიან მრავალფეროვან თემატიკას: მსოფლიო და ქართული ხელოვნებას, წარსულის ხელოვნებასა და თანამედროვეობას, სხვადასხვა დარგებსა და ჟანრებს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ამის მიუხედავად წიგნები არ არის გადატვირთული, მძიმე და მშრალი: ინფორმაცია გადმოცემულია მოკლედ, …

სრულად »