ო.იოსელიანი – ათტომეული

წიგნში თავმოყრილია მხატვრული ნაწარმოებები _ საბავშვო მოთხრობები, ზღაპრები, არაკები, ნოველები, რომანები, პიესები, თითოოროლაა (სანიმუშოდ) სატირა, ნარკვევები, წერილები და მკითხველისათვის თითქმის უცნობი საბავშვო და ლირიკული პოეზია.

გამოცემულია 10 ტომი.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: