“ინგლისური ენის იდიომები, ფრაზები და ანდაზები ვერბალური ორიენტირის როლში”

წიგნი შეიცავს სასწავლო-სამეტყველო მასალას ინგლისურ ენაზე, რომელიც ჩართულია ცოცხალ ბუნებრივ კონტექსტში. ასევე წიგნში მოცემულია მასალის ათვისების გზები და მეთოდიკა.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: