ქართულ-ფრანგული ლექსიკონი

შეიცავს 50 000 სიტყვას. ლექსიკონს დართული აქვს ქართული ენის გრამატიკის მოკლე ცნობარი – ალბომი.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: