ო.იოსელიანი – “ზოგი რამ სიბრძნისა”

ეს მწერლის საჭირბოროტო ნააზრევის ჩანაწერებია, რაც მის მხატვრულ შემოქმედებაში არ შევიდა.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: