ფიზიკა X კლასი, მოსწავლის წიგნი, II სემესტრი.

fiz10-2