ხელოვნება

ხელოვნება 5-6 კლასები

ანოტაცია ხელოვნების სახელმძღვანელოებზე (V-VI კლასები) V-VI კლასის სახელმძღვანელოების კომპლექტი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში შედგება მოსწავლის  და მასწავლებლის  2 წიგნისაგან. მოსწავლის წიგნები შეიცავს სახალისო და სასარგებლო ინფორმაციის ფართო სპექტრს. მოსწავლეები ეცნობიან მრავალფეროვან თემატიკას: მსოფლიო და ქართული ხელოვნებას, წარსულის ხელოვნებასა და თანამედროვეობას, სხვადასხვა დარგებსა და ჟანრებს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ამის მიუხედავად წიგნები არ არის გადატვირთული, მძიმე და მშრალი: ინფორმაცია გადმოცემულია მოკლედ, …

სრულად »

ხელოვნება 1-4 კლასები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმძღვანელოების კომპლექტი უმცროსკლასელებისთვის შეიცავს მოსწავლის 2 წიგნს (III-IV კლასები) და მასწავლებლის 4 წიგნს (I-IV კლასები), ასევე ელექტრონულ რესურსს I და II კლასებისათვის. მოსწავლის წიგნები შეიცავს სახალისო და სასარგებლო ინფორმაციის ფართო სპექტრს, თუმცა არ არის გადატვირთული. ინფორმაცია გადმოცემულია მოკლედ, ნათლად და მკაფიოდ, ბავშვებისათვის გასაგები ენით. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა იმას, რომ პრაქტიკული დავალებები იყოს მრავალფეროვანი, ადვილად შესასრულებელი და …

სრულად »