მათემატიკა

მათემატიკა VI კლასი

       სახელმძღვანელო შედგენილია ისე, რომ მოსწავლეს არა მარტო შეასწავლოს, არამედ შეაყვაროს კიდეც მათემატიკა; თითოეული ახალი თემა ახსნილია მარტივი და გასაგები ენით, მოხმობილია ყოველდღიური მაგალითები. მოსწავლე დამოუკიდებლადაც შეძლებს მასალაში გარკვევას. გაკვეთილების ტექსტსა და ამოცანებში მოცემულია ბევრი საინტერესო ფაქტი ისტორიიდან, გეოგრაფიდან, ბიოლოგიიდან და ა.შ. სავარჯიშოები, რომლებიც სირთულის სხვადასხვა დონეს ითვალისწინებს, მოიცავს არაერთ ორიგინალურსა და მოსწავლეთა საზრიანობაზე მიმართულ კითხვას.

სრულად »

მათემატიკა V კლასი

     სახელმძღვანელო შედგენილია ისე, რომ მოსწავლეს არა მარტო შეასწავლოს, არამედ შეაყვაროს კიდეც მათემატიკა; თითოეული ახალი თემა ახსნილია მარტივი და გასაგები ენით, მოხმობილია ყოველდღიური მაგალითები. მოსწავლე დამოუკიდებლადაც შეძლებს მასალაში გარკვევას. გაკვეთილების ტექსტსა და ამოცანებში მოცემულია ბევრი საინტერესო ფაქტი ისტორიიდან, გეოგრაფიდან, ბიოლოგიიდან და ა.შ. სავარჯიშოები, რომლებიც სირთულის სხვადასხვა დონეს ითვალისწინებს, მოიცავს არაერთ ორიგინალურსა და მოსწავლეთა საზრიანობაზე მიმართულ კითხვას.

სრულად »

მათემატიკა IV კლასი

    სახელმძღვანელო წარმოადგენს I, II და III კლასში შესწავლილი კურსის გაგრძელებას და  განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებო სკოლის IV კლასებისათვის. იგი დაწერილია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემული დაწყებითი მათემატიკური განათლების კონცეფციის შესაბამისად შედგენილი პროგრამის მიხედვით. სასწავლო მასალა სრულად ითვალისწინებს ამ ასაკის ბავშვთა შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს. სახელმძღვანელოში მრავლადაა მოცემული პროგრამის შესაბამისი მრავალფეროვანი და სირთულის მიხედვით დალაგებული სავარჯიშოები, რაც პედაგოგს სხვადასხვა სიძლიერის მოსწავლეებთან წარმატებით მუშაობის …

სრულად »

მათემატიკა III კლასი

   სახელმძღვანელო წარმოადგენს I და II კლასში შესწავლილი კურსის გაგრძელებას და  განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებო სკოლის III კლასებისათვის. იგი დაწერილია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემული დაწყებითი მათემატიკური განათლების კონცეფციის შესაბამისად შედგენილი პროგრამის მიხედვით. სასწავლო მასალა სრულად ითვალისწინებს ამ ასაკის ბავშვთა შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს. სახელმძღვანელოში მრავლადაა მოცემული პროგრამის შესაბამისი მრავალფეროვანი და სირთულის მიხედვით დალაგებული სავარჯიშოები, რაც პედაგოგს სხვადასხვა სიძლიერის მოსწავლეებთან წარმატებით მუშაობის საშუალებას აძლევს. …

სრულად »

მათემატიკა II კლასი

      სახელმძღვანელო წარმოადგენს I კლასში შესწავლილი კურსის გაგრძელებას და  განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებო სკოლის II კლასებისათვის. იგი დაწერილია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემული დაწყებითი მათემატიკური განათლების კონცეფციის შესაბამისად შედგენილი პროგრამის მიხედვით. სასწავლო მასალა სრულად ითვალისწინებს ამ ასაკის ბავშვთა შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს. სახელმძღვანელოში მრავლადაა მოცემული პროგრამის შესაბამისი მრავალფეროვანი და სირთულის მიხედვით დალაგებული სავარჯიშოები, რაც პედაგოგს სხვადასხვა სიძლიერის მოსწავლეებთან წარმატებით მუშაობის საშუალებას აძლევს. სახელმძღვანელოში …

სრულად »

მათემატიკა I კლასი

      სახელმძღვანელო განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის I კლასებისთვის. იგი დაწერილია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემული დაწყებითი მათემატიკური განათლების კონცეფციის შესაბამისად შედგენილი პროგრამის მიხედვით. მოიცავს მათემატიკის საწყის თეორიულ ცნობებს, სავარჯიშოთა სისტემას პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განმტკიცებისათვის, განმავითარებელ და სახალისო დავალებებს. წიგნში მრავლადაა წარმოდგენილი ილუსტრაციები, რაც იზიდავს და ინტერესს აღუძრავს მოსწავლეს. თითოეული სურათი საგანმანათლებლო და განმავითარებელ ფუნქციას ასრულებს, ხელს უწყობს გარკვეული ცოდნის მიწოდებას, ცნების ფორმირებასა …

სრულად »