მუსიკა

მუსიკა 1 – 4 კლასები

მუსიკის 1-2 კლასების სახელმძღვანელობის სერია მოიცავს მხოლოდ მასწავლებლის წიგნს, რომელსაც თანდართული აქვს ელექტრონული მასალა: აუდიო, ვიდეოფაილები, ფერადი ილუსტრაციები ბუკებში ჩასატვირთად, ...
წაიკითხე მეტი

მუსიკა 8 კლასი

მუსიკის VIII კლასის სახელმძღვანელოს სერია მოიცავს მოსწავლისა და მასწავლებლის წიგნებს, აუდიო- და ვიდეომასალებს. ჩვენი სახელმძღვანელოს/სერიის კონცეფცია მოიაზრებს მოსწავლეზე ორიენტირებული მუსიკის ...
წაიკითხე მეტი

მუსიკა. მე-9 კლასი

მუსიკა მე-9 კლასი მასწავლებლის წიგნი მე-9 კლასში სასწავლო წლის განმავლობაში მოსწავლეები შეისწავლიან შემდეგ თემებს: თემატური ბლოკი: მუსიკა სამყაროში და სამყარო ...
წაიკითხე მეტი

მუსიკა, X კლასი

მუსიკა მე-10 კლასი მასწავლებლის წიგნი 2022 წელს გრიფირებული მე-10 კლასის სახელმძღვანელო – პროექტული სწავლება მუსიკაში. სერია მოიცავს ელექტრონულ რესურსებს – ...
წაიკითხე მეტი