მათემატიკა

math-1

მათემატიკა I კლასი

      სახელმძღვანელო განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის I კლასებისთვის. იგი დაწერილია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემული დაწყებითი მათემატიკური განათლების კონცეფციის შესაბამისად შედგენილი ...
წაიკითხე მეტი
matematika me-2 klasi METODURI_kda.cdr

მათემატიკა II კლასი

      სახელმძღვანელო წარმოადგენს I კლასში შესწავლილი კურსის გაგრძელებას და  განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებო სკოლის II კლასებისათვის. იგი დაწერილია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ...
წაიკითხე მეტი
math-3

მათემატიკა III კლასი

   სახელმძღვანელო წარმოადგენს I და II კლასში შესწავლილი კურსის გაგრძელებას და  განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებო სკოლის III კლასებისათვის. იგი დაწერილია ეროვნულ სასწავლო ...
წაიკითხე მეტი
math-4

მათემატიკა IV კლასი

    სახელმძღვანელო წარმოადგენს I, II და III კლასში შესწავლილი კურსის გაგრძელებას და  განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებო სკოლის IV კლასებისათვის. იგი დაწერილია ...
წაიკითხე მეტი
Math-5

მათემატიკა V კლასი

     სახელმძღვანელო შედგენილია ისე, რომ მოსწავლეს არა მარტო შეასწავლოს, არამედ შეაყვაროს კიდეც მათემატიკა; თითოეული ახალი თემა ახსნილია მარტივი და ...
წაიკითხე მეტი
Math-6

მათემატიკა VI კლასი

       სახელმძღვანელო შედგენილია ისე, რომ მოსწავლეს არა მარტო შეასწავლოს, არამედ შეაყვაროს კიდეც მათემატიკა; თითოეული ახალი თემა ახსნილია მარტივი ...
წაიკითხე მეტი