ინგლისური

ინგლისური 1 კლასი

   პირველი კლასის სახელმძღვანელო სრულიად ინოვაციურია. ავტორმა გაითვალისწინა ამ ასაკის მოსწავლეთა ფსიქოლოგიური განწყობილება და მთლიანად ზღაპრის ( მელაკუდა როგორ ასწავლის ...
წაიკითხე მეტი

ინგლისური 2 კლასი

      მეორე  კლასის  სახელმძღვანელო  შესაბამისობაშია ენის სწავლების თანამედროვე მოთხოვნებთან, გამდიდრებულია ინოვაციური მეთოდებით და სწავლების მრავალმხრივი მიდგომებით. ყოველივე ეს დიდად ...
წაიკითხე მეტი

ინგლისური 3 კლასი

      მესამე  კლასის სახელმძღვანელო  შესაბამისობაშია ენის სწავლების თანამედროვე მოთხოვნებთან, გამდიდრებულია ინოვაციური მეთოდებით და სწავლების მრავალმხრივი მიდგომებით. ყოველივე ეს დიდად ...
წაიკითხე მეტი

ინგლისური 4 კლასი

      მეოთხე  კლასის სახელმძღვანელო  შესაბამისობაშია ენის სწავლების თანამედროვე მოთხოვნებთან, გამდიდრებულია ინოვაციური მეთოდებით და სწავლების მრავალმხრივი მიდგომებით. ყოველივე ეს დიდად ...
წაიკითხე მეტი

ინგლისური 5 კლასი

    მეხუთე კლასის სახელმძღვანელო  შესაბამისობაშია ენის სწავლების თანამედროვე მოთხოვნებთან, გამდიდრებულია ინოვაციური მეთოდებით და სწავლების მრავალმხრივი მიდგომებით. ყოველივე ეს დიდად ...
წაიკითხე მეტი

ინგლისური 6 კლასი

   მეექვსე კლასის სახელმძღვანელო  შესაბამისობაშია ენის სწავლების თანამედროვე მოთხოვნებთან, გამდიდრებულია ინოვაციური მეთოდებით და სწავლების მრავალმხრივი მიდგომებით. ყოველივე ეს დიდად შეუწყობს ...
წაიკითხე მეტი